Andreu Ulied

Enginyer de camins i director de MCRIT S.L., Barcelona.

Ha participat en

Els projectes

Debats

Simposi Internacional Intelligent Coast “TURISME XXL. LA MEGALOPÓLIS EUROPEA”

Els projectes

Les noves muralles de Barcelona

Debats

Les noves muralles de Barcelona