Alexis Culubret

Cap de procediments electrònics i nous canals a l’Ajuntament de Barcelona

Ha participat en

III Jornades de Periodisme de Dades i Open Data

Debats

Periodisme de dades

III Jornades de Periodisme de Dades i Open Data