Alexandre Barco Martelo

Alexandre Barco Martelo és màster en Telecomunicacions tècniques d’enginyeria i enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Ramon Llull (URL, 2008 i 2010), i en l’actualitat està fent el doctorat. El seu camp de recerca inclou la robòtica social, educativa, terapèutica i de serveis —en general, els robots cuidadors— i, en relació amb la robòtica, els nens amb necessitats especials, com ara els nens autistes, els nens amb lesions traumàtiques del cervell i els nens hospitalitzats. És professor de robòtica i sistemes de control i robòtica educativa a la MUFP (escola superior de formació del professorat).

Actualització: 16 setembre 2015

Ha participat en

Robots i infants en l’àmbit terapèutic

Cursos i tallers

Start-ups i Spin offs. Universitat i empresa, Setmana de la robòtica

Robots i infants en l’àmbit terapèutic

Robòtica per a nens hospitalitzats i amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista)