Alberto Cairo

Alberto Cairo
Alberto Cairo
Alberto Cairo és responsable del programa ortopèdic del Comitè Internacional de la Creu Roja a l’Afganistan, que sobretot s’encarrega d’oferir assistència a víctimes de mines antipersona o d’artefactes explosius. Treballa a l’Afganistan permanentment des de l’any 1989. És un dels poquíssims estrangers que ha viscut els diferents períodes de guerra a l’Afganistan, cosa que fa que tingui una visió global i comparativa del que ha passat al país en les últimes dècades. Té relació directa i diària amb víctimes de guerra afganeses. De nacionalitat italiana, parla dari —una de les llengües oficials de l'Afganistan— i és fisioterapeuta i advocat.

Actualització: 10 desembre 2012

Continguts