Violència d'estat, guerra, resistència

Conferència de Judith Butler

Continguts relacionats