Univers Internet. La lògica de la programació

Taller amb Irene Lapuente

El punt d’origen d’una bona programació és la definició de quin és el problema a resoldre, i a partir d’aquí descompondre el procés per arribar-hi i construir tots els mòduls que cal per fer-ho possible. Com podem aplicar aquesta lògica a la vida quotidiana? I en el plantejament d’un treball acadèmic per obtenir més bons resultats? Com s’aplica a la computació?

Durant aquest taller vam treballar alguns conceptes propis del Computational Thinking. Vam fer un recorregut que des dels codis i els llenguatges naturals i formals fins a les implicacions dels conceptes de computació distribuïda i descentralitzada pròpia d’Internet. Vam explorar habilitats pròpies de la computació que es desenvolupen majoritàriament durant la fase de problem solving, com ara: descomposició/modularització, reconeixement de patrons, abstracció i algoritmes.

Activitats

Debats

Univers Internet #2. Persona

Quins efectes tenen Internet i les tecnologies sobre el sistema cognitiu?

Cursos i tallers

Univers Internet

Com afecta la Xarxa a les nostres vides

Continguts relacionats