Soy Cámara #43. Ser o no ser famós

El programa del CCCB

El programa fa un acostament a creadors i processos creatius en la seva relació amb el soroll mediàtic i social. Partint de casos concrets, s’obre un ventall de reflexions al voltant de la necessitat de l’anonimat i la manera amb la qual aquest es converteix en un reclam d’atenció pel públic i les institucions. Com es gestiona aquest pols? De quina manera pot repercutir en la pròpia creació? El programa compta amb reflexions i opinions de la mà de Chantal Maillard, Marc Augé, Miguel Morey, Judith Butler i entrevistes a Carles Guerra y Eduard Escoffet.

Guió i direcció: Ona Planas, Arturo Baston

Producció: Ingrid Guardiola

Activitats

Audiovisuals

Soy Cámara online

Canal de vídeo assaig del CCCB

Continguts relacionats