Fronteres

Debat de Barcelona VII

En un context de crisi de les estructures tradicionals de l'Estat nació i de l'emergència de nous imaginaris culturals, les fronteres geopolítiques i simbòliques es disloquen i neix la ciutat global, mestissa, en la qual la frontera deixa de ser un lloc de pas i esdevé un espai de convivència i de conflicte: cada lloc pot ser llindar entre nosaltres i l'altre. Quines fronteres persisteixen i quines de noves estan apareixent?

Data de publicació: 2004
Pàgines: 208
Mida: 17 × 24 cm.
Preu: 15€
ISBN: 978-84-96103-72-6 (català / castellano/ français / english)
Edita: CCCB
Edició exhaurida


Continguts relacionats