Debat de Barcelona

Prendre la paraula

Debat de Barcelona 2015

Necessitem noves paraules per descriure el món? Encara ens serveixen els conceptes tradicionals de la política per entendre les condicions en què vivim i actuem? Són útils per explicar la multiplicitat de forces, problemes i somnis que conformen la vida col·lectiva? L’erosió de les formes tradicionals de fer política i el descrèdit de les institucions; els canvis d’escala, velocitat i perspectiva d’un món globalitzat; les noves relacions entre identitat, poder, estat i mercat, o la profunditat de les transformacions tecnològiques han ampliat i, en alguns casos, forçat els límits i les possibilitats d’aquestes categories. «Igualtat», «llibertat», «sobirania», «ciutadania», «estat»: cal repensar i revisar les paraules de la política a la llum d’aquestes noves circumstàncies per tal d’ampliar les possibilitats d’actuar, comprendre i canviar les condicions de la nostra vida en comú. Prendre la paraula, renovar-ne el sentit, és també una manera de reconquerir el món.

 

 

Continguts

Activitats

Crèdits

Organitza

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Tramod (UB)