Premi Internacional a la Innovació Cultural

Premi Internacional a la Innovació Cultural 2016-17

Canvi climàtic

Convocatòria oberta a partir de l’11 doctubre

El Premi Internacional a la Innovació Cultural és un certamen biennal organitzat pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) amb l’objectiu d’estimular projectes que explorin possibles escenaris culturals dels pròxims anys. 

En un context de canvis profunds, el premi pretén afavorir contextos i facilitar eines per incorporar el potencial creatiu i innovador de la ciutadania. S’activa com un nou espai de creació, producció i difusió de propostes amb la finalitat de desenvolupar solucions imaginatives davant dels reptes culturals del segle XXI. 

Per optar al premi caldrà presentar una proposta de creació i producció cultural que respongui de manera innovadora a un tema clau, específic de cada convocatòria. El tema corresponent a la segona edició (2016-2017) és el canvi climàtic.

El premi està obert a totes les persones majors d’edat, de qualsevol nacionalitat i residents en qualsevol país, que es podran presentar a títol individual o organitzades en col·lectius sense finalitat de lucre.

 

La segona convocatòria

La segona edició del premi marca l’inici d’una programació al CCCB sobre els desafiaments que suposa l’escalfament global per al futur del planeta, i com la cultura pot col·laborar i actuar com a catalitzadora pel canvi.

S’ha de presentar un projecte cultural innovador de sensibilització sobre el canvi climàtic. La proposta ha d’apoderar la ciutadania i implicar-la activament en l’adopció de valors de responsabilitat ambiental.

El projecte guanyador s’executarà en el marc de l’exposició «Un altre món» (octubre 2017 – març 2018). Si ho requereix, se li cedirà l’Estació Beta, l’espai laboratori annex a les exposicions de línia beta del CCCB.

 

Àmbits d’actuació

  • Tercera cultura: propostes que explorin els vincles entre l’art, la ciència, les humanitats i la tecnologia.
  • Propostes educatives: iniciatives i idees per implicar educadors, nens, joves i famílies. Nous formats divulgatius i pedagògics relacionant el món cultural i el món educatiu.
  • Innovació ciutadana: projectes que desenvolupin noves eines, plataformes i programes per participar i dissenyar col·lectivament propostes que cerquin la transformació social.

* Aquests àmbits són exemples per tal de definir l’objecte de la convocatòria, però es poden presentar noves aproximacions i híbrids.

 

Termini de sol·licituds: de l’11 d’octubre de 2016 al 31 de gener de 2017

Properament actualitzarem el web amb més informació.

Informació pràctica

Continguts