Klub de lectura 2017/2018

Activitat exclusiva per als Amics CCCB

El Klub del CCCB és un espai on els Amics poden gaudir d’una estona agradable, comentant el llibre i compartint opinions amb l’objectiu d’amplificar l’experiència de la lectura per tal que el diàleg íntim i secret que s’estableix entre obra, autor i lector s’obri a les interpretacions, els punts de vista i les aportacions del grup. Partint com sempre de la voluntat d’abordar diferents gèneres, que en ocasions ens treguin de la nostra zona de confort lectora, cada persona llegeix a partir del seu bagatge vital i literari i, per tant, d’una manera diferent. La posada en comú d’idees i opinions només pot enriquir un llibre. Igualment, busca establir ponts amb les nostres exposicions, les activitats i la manera de fer, a fi que alguns dels títols prolonguin, clarifiquin, ampliïn o convidin a (re)veure el que es mostra i reflexiona a les sales del CCCB.

Coordina: Antonio Lozano