Debat de Barcelona

El Debat de Barcelona és el cicle de conferències amb més tradició del CCCB, que cada any reflexiona sobre algun aspecte clau de la vida contemporània des d'una perspectiva filosòfica.

En motiu d’aquest debat, han estat centenars els filòsofs, sociòlegs i escriptors que han passat pel CCCB, des de Zygmunt Bauman, Tzvetan Todorov, Judith Butler, Lydia Cacho, Claudio Magris i Ulrich Beck.

Al llarg dels darrers anys, el Debat s’ha interrogat sobre la vida i el sentit de l’existència en el món contemporani –en cicles com La condició humana (2008) o Virtuts (2012) - i sobre les conseqüències culturals de la globalització –a Fronteres (2004) o Pensar el futur (2010) -. També ha reflexionat sobre el futur d’Europa, la crisi econòmica, la ciutat oberta o la vida en comú.