Far Albert Einstein

Vist per Luis Navarro Veguillas i Peret

Einstein encunyà la terminologia religió còsmicaper referir-se als seus sentiments religiosos. Aquests no menen a una concepció antropomòrfica de Déu; es perceben com una força interior que impulsa irresistiblement a tractar de captar l'harmonia preestablerta que ens ofereix la Natura. Aquesta actitud no es deriva de la raó, ni de la voluntat: prové del cor -com la del creient religiós o la de l'enamorat- i representa la motivació més forta i noble per a la investigació científica.

Com pot comunicar una persona a una altra aquesta sensació? Per a Einstein, la funció més important de l'art i de la ciència és, precisament, la de despertar aquest sentiment religiós còsmic i mantenir-lo viu en aquells que són receptius.

No pretenem fer aquí una divulgació més de la vida, obra i influència d'Einstein. Volem assumir un risc en una altra direcció, d'acord amb els objectius del cicle Fars del segle XX, i també amb les idees del nostre personatge: emprar la solució formal visual per tractar de despertar -pel cap baix- la curiositat per apropar-se a algun aspecte del far.

La nostra visió del personatge ens porta al convenciment que Einstein hagués estat còmplice dels objectius d'aquesta exposició. No ens atrevim, però, a pronosticar el seu judici pel que fa a la realització.

 

"UN ALTRE EINSTEIN" - Visites comentades al voltant de la instal·lació i el personatge:
A les 19 h (Entrada lliure)

10 de març
Lluís Navarro Veguillas

15 de març
Antoni Lloret

22 de març
Josep Llosa

29 de març
Jorge Wagensberg

Crèdits

Organitza

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona