Ves al contingut principal

Exposició

Dones davant la guerra

Per celebrar el Dia Internacional de la Dona, el proper 8 de març de 2006, el Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja realitza una exposició sobre Dones davant la guerra, que consta d'una col·lecció de fotografies i de testimonis de dones afectades pels conflictes armats.

Milers de dones es veuen afectades pels conflictes armats de múltiples maneres: enviduen, són desplaçades, detingudes, separades dels seus familiars, víctimes de la violència, etc.

Les dones demostren, tot sovint, que són capaces de trobar els recursos i l'enteresa per fer front a la pèrdua i a la destrucció que afecten les seves vides. En moltes ocasions, però, no sols són "víctimes" o persones "vulnerables", sinó que també participen activament en la guerra com a combatents.

El dret internacional humanitari atorga una àmplia protecció a les dones en la guerra, ja siguin civils o combatents capturades. Si s'observessin millor aquestes normes, les dones patirien molt menys en els conflictes armats.

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el 8 de març , a les 19 h, se celebrarà, també, una taula rodona amb un representant del Comitè Internacional de la Creu Roja juntament amb altres experts.