Dones davant la guerra

Per celebrar el Dia Internacional de la Dona, el proper 8 de març de 2006, el Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja realitza una exposició sobre Dones davant la guerra, que consta d'una col·lecció de fotografies i de testimonis de dones afectades pels conflictes armats.

Milers de dones es veuen afectades pels conflictes armats de múltiples maneres: enviduen, són desplaçades, detingudes, separades dels seus familiars, víctimes de la violència, etc.

Les dones demostren, tot sovint, que són capaces de trobar els recursos i l'enteresa per fer front a la pèrdua i a la destrucció que afecten les seves vides. En moltes ocasions, però, no sols són "víctimes" o persones "vulnerables", sinó que també participen activament en la guerra com a combatents.

El dret internacional humanitari atorga una àmplia protecció a les dones en la guerra, ja siguin civils o combatents capturades. Si s'observessin millor aquestes normes, les dones patirien molt menys en els conflictes armats.

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el 8 de març , a les 19 h, se celebrarà, també, una taula rodona amb un representant del Comitè Internacional de la Creu Roja juntament amb altres experts.

Crèdits

Organitza

Gabinet de Drets Humans

Centre de Dret Internacional Humanitari de la Creu Roja