Inici » Visita » Arxiu CCCB

Arxiu CCCB

A partir del 7 de març també hi podeu consultar l'Arxiu OVNI

Què és?

L’Arxiu CCCB és l’arxiu digital i multimèdia que posa a l’abast del públic el fons creat pel CCCB al llarg dels seus anys d’activitat. Des de les primeres exposicions fins als debats i festivals més recents, a l’Arxiu s’hi pot consultar una àmplia varietat de materials sobre temes clau de la cultura i la societat contemporànies.

L’Arxiu s’inaugurà al gener del 2008, i ha anat presentant el seu fons documental de manera progressiva a través de tres grans mostres temàtiques, aglutinadores de les grans línies de reflexió del Centre: “Els temps paradoxals”, “Món. Una visió cosmopolita” i “Ciutat i espai públic”. Des del juliol del 2010, permet consultar de manera presencial la totalitat del fons històric del CCCB i s’actualitza constantment amb les noves activitats organitzades pel Centre.

Com a espai d’acollida i de comunicació del coneixement generat pel CCCB, l’Arxiu compta amb diverses zones de lectura i treball. Està equipat amb ordinadors de consulta i ofereix també un fons bibliogràfic de suport a les activitats.

És d’accés lliure i de consulta gratuïta.

Imatge de l'Arxiu CCCB. CCCB© Adrià Goula, 2008

Quins continguts puc trobar a l'arxiu CCCB?

Des de les interfícies de consulta de l’Arxiu es pot accedir als continguts de les principals activitats organitzades pel CCCB.

Actualment, l’Arxiu conté més de 9.000 referències digitals multimèdia que inclouen:

- Programes i dossiers de premsa de les activitats organitzades
- Biografies dels autors que han participat en les activitats del CCCB
- Audiovisuals de creació i producció pròpia que formen part de les exposicions i de la programació audiovisual
- Enregistraments audiovisuals de debats, conferències, festivals i actuacions
- Reportatges fotogràfics i audiovisuals de les activitats
- Catàlegs i altres publicacions del CCCB digitalitzades

A l’Arxiu CCCB també s’hi han condicionat punts de consulta de l’Arxiu del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà, generat a partir de les diverses convocatòries d’aquest guardó biennal i de l'Arxiu OVNI, amb més de dues mil peces audiovisuals amb un caràcter intencional i temàtic: facilitar una crítica de la cultura i la societat contemporànies utilitzant diferents estratègies: videoart, documental independent, arqueologia dels mass media, etc.

A més, a l’Arxiu també hi trobareu el fons bibliogràfic que s’ha anat formant com a suport documental a les activitats organitzades.


Fons bibliogràfic del CCCB

El fons bibliogràfic de l’Arxiu del CCCB està directament lligat a les activitats organitzades i s’ha d’entendre com el seu suport documental; no té, doncs, una pretensió d’exhaustivitat sinó de complementarietat. Està format per gairebé 3.000 monografies d’autors i temàtiques clau de la cultura i el pensament contemporani, així com per les publicacions del CCCB –catàlegs de les exposicions, Col·lecció Urbanitats, Col·lecció Breus i Col·lecció Dixit–.

El fons bibliogràfic està a la disposició directa dels usuaris a les prestatgeries de l’Arxiu, i els documents es poden localitzar al catàleg del CCCB, integrat al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), i que es pot consultar en línia aquí.

No s’ofereix servei de préstec. Tot i que no es disposa de fotocopiadores, es permet la reproducció fora del Centre, sempre que sigui d’acord amb la legislació vigent i amb finalitats de recerca. Per fer-ho, cal deixar un document identificatiu al monitor de l’Arxiu.Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

Horaris i espai de consulta

L’Arxiu CCCB està ubicat en un espai condicionat amb ordinadors de consulta, un fons bibliogràfic de suport a les activitats, i diverses zones de lectura i treball que trobareu en creuar el pati central del CCCB (Pati de les Dones), a mà dreta. Una altra manera d’arribar-hi és al final del recorregut de les exposicions del Centre. L’espai compta amb una connexió wifi, i amb el suport d’un monitor per atendre les consultes dels usuaris.

L’accés és lliure i la consulta dels materials, gratuïta. De moment, l’Arxiu no és accessible en línia i cal consultar-lo de manera presencial.

Per a més informació, visites en grup i qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a arxiu@cccb.org


Horari:

De dimarts a divendres: de 15 h a 20 h
Dissabtes, Diumenges i festius: de 11 h a 20 h

Ubicació:


CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Montalegre, 5 - 08001 Barcelona Tel. 93 306 41 00 - Fax 93 306 41 01 - info@cccb.org