Institut d'Humanitats. Curs 17/18

La política de les passions. Història dels desitjos en el món modern

Seminari a càrrec de Javier Moscoso

Quin és el paper que han jugat les emocions i les passions humanes en la configuració del nostre món contemporani? En quina mesura les passions han intervingut en la presa de decisions o en les accions individuals o col·lectives? I, al contrari, en quina mesura els canvis sociopolítics afecten les economies emocionals? Aquest seminari pretén aclarir algunes d’aquestes preguntes a partir de plantejaments teòrics de la història i la filosofia de les emocions, tal com s’han desenvolupat durant els últims anys.

16.10.17
La por com a causa i com a efecte de la política

17.10.17
La indignació, la ira i el terror. Formes de justificació històrica de la violència

23.10.17
L’amor com a dispositiu polític

24.10.17
La nostàlgia com a patologia i com a deure patriòtic

Crèdits

Organitza

Institut d’Humanitats de Barcelona

Col·labora

Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC
Hist-Ex (Historia y Filosofía de la Experiencia)
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Activitats relacionades