NOW. Març 2010

Explorant les implicacions de les tecnologies mòbils en la cultura urbana contemporània

La telefonia mòbil, a banda d’oferir serveis innovadors en el camp de la comunicació, contribueix al creixement econòmic i al desenvolupament social. L’evolució de la Societat de la Informació transcorre paral·lela als avenços tècnics dels mòbils, doncs no només es consumeixen continguts, sinó que també són generats pels propis consumidors. Quins avantatges ens proporciona aquesta nova tecnologia? Quines implicacions té en la nostra vida quotidiana i en la nostra capacitat de creació?

Informació pràctica

Activitats relacionades