De l’«ars combinatòria» a Wikidata

Viquimarató de Wikidata sobre Ramon Llull

La màquina de pensar

Viquimarató de Wikidata sobre Ramon Llull i la seva obra, per endreçar el corpus de coneixement contingut per l’enciclopèdia col·laborativa, cosa que en permet la reutilització en els diferents projectes de Wikimedia. Si amb «ars combinatòria» Llull organitzava un sistema de coneixement, en aquesta viquimarató, els viquipedistes sistematitzaran el coneixement lul·lià treballat al llarg de l’#anyllull

Wikidata és una base de dades editada col·laborativament que proporciona una font comuna per a certs tipus de dades de Viquipèdia, com ara dates de naixement, obres d’autors, etc., cosa que en permet la reutilització en diferents projectes Wikimedia, com les versions idiomàtiques o projectes temàtics.

El 2016 s’ha celebrat l’Any Llull, coincidint amb el setè centenari de la mort de l’intel·lectual mallorquí, i s’han celebrat viquimaratons arreu de Catalunya per produir entrades relacionades amb l’autor. Si amb l’«ars combinatòria» Llull organitzava un sistema de coneixement, amb aquesta viquimarató de Wikidata, la primera realitzada a Catalunya, es sistematitzaran totes les entrades vinculades al seu sistema, i es convertirà en 0 i 1 la seva producció. Es tracta d’ampliar i omplir fitxes sobre les seves obres a Wikidata, base de dades oberta que recull dades estructurades per donar suport a Viquipèdia amb la idea de millorar al màxim totes les obres de Llull, la seva figura i el seu entorn, per contextualitzar-lo dins d’aquest nou corpus semàntic que és Wikidata. També es podran ampliar articles de Viquipèdia, però l’objectiu base és fer la viquimarató de Wikidata.

Continguts

Crèdits

Organitza

CCCB Lab
Amical Wikimedia

Activitats relacionades